Poštovani autori,

Srpski medicinski časopis Lekarske komore Srbije je stručni medicinski časopis sa dvostrukom slepom recenzijom čija je osnovna misija da okuplja i promoviše naučnu misao i bogato iskustvo domaće, međunarodne i globalne zajednice zdravstvenih profesionalaca.

Ovim putem želimo da vas pozovemo da svoje nepublikovane autorske radove objavite u našem Časopisu. Postoje najmanje tri razloga da to uradite (više o časopisu):

  • Poštujući vaše vreme, ubrzali smo proces recenzije, zajedno sa konačnom odlukom Uredništva o prihvatanju rada, primenjujući standard međunarodnih časopisa;
  • Poštujući vaše resurse, obezbedili smo kompletnu lekturu i prevod
  • prihvaćenih radova na srpski/engleski jezik;
  • Poštujući vaš trud, obezbedili smo maksimalnu vidljivost vaših radova u elektronskoj i štampanoj formi Časopisa.

Zahvaljujući zavidnom tiražu, savremenoj online platformi i resursima Lekarske komore Srbije, Srpski medicinski časopis dostupan je zajednici koju čini više desetina hiljada lekara, profesora, konsultanata, menadžera i svih drugih zainteresovanih strana u Srbiji i okruženju.

Prijavljivanje radova

Nadamo se da ćete nam ukazati poverenje da vaš trud i rad promovišemo preko Srpskog medicinskog časopisa!

S poštovanjem,
Uredništvo Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore Srbije.