Srpski medicinski časopis Lekarske komore objavljuje do sada neobjavljene originalne stručne i naučne radove, pregledne članke, kratka saopštenja, uvodnike, pisma uredniku, meta-analize, prikaze bolesnika, aktuelne teme, prikaze knjiga, radove iz istorije medicine i drugo, iz svih oblasti medicine, farmacije i stomatologije, čime doprinosi promociji i razvoju struke i nauke. 

Časopis se objavljuje u papirnom i elektronskom obliku četiri puta godišnje.

casopis naslovna