Online First

Online First članci su rukopisi u štampi koji su prošli postupak recenzije, odobreni su od strane autora i prihvaćeni za objavljivanje u Srpskom medicinskom časopisu Lekarske komore. Kada se rukopis objavi u Časopisu, on se uklanja sa ove stranice.

Kako citirati Online First članke: Autor(i). Naslov članka. Srpski medicinski časopis Lekarske komore, Godina. DOI