Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Milena Šantrić Milićević

Zamenik glavnog urednika
Prof. dr Goran Tulić

Pomoćnici glavnog i odgovornog urednika
Prof. dr Predrag Đurđević
Dr sci. med. Bojan Zarić
Prof. dr Milena Todorović
Doc. dr  Aleksandra Ilić

Tehnički urednik
Doc. dr Zoran Bukumirić

Sekretar
Asist. dr Aleksandra Radovanović-Spurnić

Lektor i prevodilac za srpski i engleski jezik
Biljana Vukčević Lacković, prof. engleskog jezika

IZDAVAČKI SAVET

Predsednik
Spec. dr med Danilo Jeremić

Članovi
Dr med Milan Dinić
Prof. dr Olga Popović
Prof. dr Boris Đinđić
Mr sci. med. Slađana Ilić
Prof.dr Dejan Sakač
Spec. dr med Ksenija Turković
Spec. dr med Jasmina Pavlović

UREĐIVAČKI ODBOR

Predsednik
Prof. dr Ivan Paunović

Članovi

 1. Akademik dr Vladimir Kostić
 2. Akademik dr Nebojša Lalić
 3. Akademik dr Predrag Peško
 4. Prof. dr Milena Šantrić Milićević
 5. Prof. dr Zoran Baščarević
 6. Prof. dr Eleonora Gvozdenović
 7. Prof. dr Goran Tulić
 8. Prof. dr Dejan Nešić
 9. Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović
 10. Prof. dr Milena Todorović Balint
 11. Prof. dr Lazar Velicki
 12. Prof. dr Bojan Zarić
 13. Prof. dr Dejan Ćelić
 14. Prof. dr Oto Barak
 15. Prof. dr Predrag Đurđević
 16. Prof. dr Svetlana Radević
 17. Prof. dr Vladimir Jurišić
 18. Doc. dr Zoran Bukumirić
 19. Doc. dr Aleksandra Ilić
 20. Doc. dr Nemanja Slavković
 21. Doc. dr Marija Zdravković
 22. Doc. dr Željko Živanović
 23. Doc. dr Danijela Jovanović
 24. Asist. dr Andrej Ilanković
 25. Asist. dr Aleksandra Radovanović-Spurnić
 26. Asist. dr Kristina Davidović
 27. Asist. dr Slađana Mihajlović
 28. Asist. dr Igor Spurnić
 29. Asist. dr Boris Gluščević
 30. Asist. dr Marko Petrović
 31. Dr sci. med Olga Vasović
 32. Spec. dr med. Ivana Topalović
 33. Mr sci. med Goran Čitlučanin